hot stone massage

Kraftfulla eteriska oljor från DoTerra masseras in med hjälp av varma stenar på specifika meridianpunkter längs ryggraden för att aktivera, balansera och påminna kroppen om den självläkande kraften den har.

Det är en behandling som når alla nivåer av vårt mänskliga väsen:

  • den fysiska
  • den emotionella
  • den mentala
  • den själsliga/andliga

Kontakta mig för mer information och tidsbokning